PAYLAŞIMA NÜANS OL!

Sirius Yıldızı'nın Mitolojideki Yeri

slalynn

Active member
Mitolojiler yıldızların sıralanışına ve yerlerine bakılarak sonra da bunlara hikayeler yaratılarak oluşturulmuştur. Bu yıldızlardan bazıları tanrılara ve kahramanlara dönüşmüştür.
İnsanlar isteklerini gökteki en parlak gördükleri yıldızlara yönlendirdiler. Yani Güneş'e Ay'a ve Sirius'a taptılar. Sirius Türk Mitolojisindeki en önemli yıldızdır.
Sirius köpek takım yıldızı olarak adlandırılır. Diğer adı ise demir kazıktır. Sirius Yıldızı, Yunan mitolojisinde Orion'un (avcı) köpeğidir. Mısır'da ölülere rehberlik eden Anubis'tir. Türk mitolojisinde kutsal kurt Asena'dır. Genellikle siyah köpek olarak sembolize edilir. En parlak yıldızlardan biridir. Güneş'e çok uzak olmasına rağmen Sirius'un parlaklığı Güneş'in 23 katıdır. Türk kavimlerine göre bu yıldız gök ve yeryüzünü birleştiren kutsal bir kapıdır. Tanrı ve insanı ayıran çizgi Sirius'tur.

Orta Asya’da Göktürklerin efsanelerine göre tüm ailesi yok edilen bir çocuk, dişi bir kurdun(köpek yıldızı) yol göstermesiyle kurtulur. Kurt çocuğu emzirir ve çocukla evlenir. Gök Tanrı Dünyaya kurt biçiminde iner. Türklerin kurt sembolü ile tanınması buradan gelir. Efsaneye göre Güneş ve Sirius evlenir ve bunun sonucunda Dünya oluşur.

Mısırlılar takvimlerini bu yıldıza göre düzenlemişlerdir. Sirius'un şafak yükselişinde olduğu zaman yılın ilk günü olarak kabul edilir. Yeni yıl kutlamaları yapılırken nil taşar ve kuru toprakları susuzluktan kurtarır. Bunun sonucunda Mısırlılar yılda 3 kez ürün alınmasını bu yıldıza bağlarlar. Sirius yıldızı Mısır mitolojisinde ölülere rehberlik eden Anubis'tir. Sirius'un görünmez olduğu dönemlerde ölüleri gömmemişlerdir. Nedeni ise diğer aleme açılan kapının kapalı olduğu düşüncesidir.

Antik Yunan'da Sirius avcı Orion'un köpeğidir. Orios Artemis tarafından akreple öldürülmüştür. Bu akrep burçlarda yerini almış, Orion takım yıldızı haline gelmiş ve köpeği de Sirius Yıldızı'na dönüşmüştür.

> Adını gökyüzünden alan birçok karakterden biri olan Harry Potter'ın vaftiz babası, Sirius Black. Animagus olduğunda büyük bir siyah köpeğe dönüşüyor.

-sıla
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst